Logo MOS Krajenka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

Plan dnia w internacie

W internacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence wychowanków obowiązuje ustalony rozkład dnia.

PLAN DNIA W DNI NAUKI SZKOLNEJ

 

6.45 pobudka
6.45 – 7.55 gimnastyka, toaleta poranna, porządki, śniadanie
7.55 apel przed rozpoczęciem lekcji
8.00 – 15.05 zajęcia lekcyjne
13.00 – 16.00 obiad
15.05 – 18.00 zajęcia grupowe: sportowe, kulturalno-oświatowe, socjoterapia, itp.
18.00 - 19.00 kolacja
19.00 – 20.00 nauka własna
20.00 – 21.00 dyżury wieczorne, toaleta wieczorna
21.00 – 21.30 społeczność
21.30 – 22.00 przygotowanie do snu
22.00 – 6.45 cisza nocna


W czasie do dyspozycji wychowawcy odbywają się zajęcia wg wcześniej ustalonego planu zaakceptowanego przez Dyrekcję.

PLAN DNIA W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

8.00 pobudka
8.00 – 9.00 śniadanie
9.00 – 11.00 generalne porządki / w niedziele odrabianki ( 1 godz.)
11.00 – 13.00

czas do dyspozycji wychowawcy

(zajęcia świetlicowe, rekreacyjne, sportowe i inne)

13.00 – 14.00 obiad
14.00 – 18.00

czas do dyspozycji wychowawcy

(zajęcia świetlicowe, rekreacyjne, sportowe i inne), samodzielne wyjścia

18.00 - 19.00 przygotowanie do kolacji, kolacja
19.00 – 20.30 czas do dyspozycji wychowawcy – jw.
20.30 – 21.30 dyżury wieczorne, toaleta wieczorna
21.30 – 22.00 przygotowanie do snu
22.00 – 8.00 cisza nocna /  w poniedziałek – 6.45

 

W czasie do dyspozycji wychowawcy odbywają się zajęcia wg wcześniej ustalonego planu zaakceptowanego przez Dyrekcję.

Projekt i wykonanie: MAXIMUS Centrum komputerowe