Logo MOS Krajenka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

Wykaz rzeczy wymaganych przy przyjęciu wychowanka

 1. Komplet pościeli
 2. Kołdra
 3. Poduszka
 4. Ręczniki
 5. Środki higieny osobistej
 6. Klapki pod prysznic
 7. Plecak
 8. Obuwie i odzież adekwatne do pory roku
 9. Obuwie sportowe i strój na zajęcia wychowania fizycznego
 10. Artykuły szkolne ( zeszyty, przybory do pisania, itp.)
 11. Materiały plastyczne (nożyczki, klej, pędzelki, blok techniczny A3 i A4, blok rysunkowy A3 i A4, kredki świecowe, kredki ołówkowe, ołówki, gumka, pisaki kolorowe, marker czarny, plastelina, farby plakatowe - najlepiej w tubkach (ASTRA), papier kolorowy - wycinanka, brokaty ozdobne - klejowe, cienkopis czarny, krepa kolorowa, taśma dwustronna i biurowa, itp.)
 12. 49,19 zł – środki finansowe na ubezpieczenie

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595) w związku z § 63 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. Nr 109 z 2011 r., poz. 631) rodzice dzieci i młodzieży przebywających w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii wnoszą opłatę za posiłki w stołówce, równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie tj. 16,00 zł (od dnia 01.01.2017 r.) za każdy dzień pobytu w ośrodku, do dnia 15. następnego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy placówki:

 30  8941  0006  0022  5647  2000  0010

Projekt i wykonanie: MAXIMUS Centrum komputerowe