Logo MOS Krajenka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

Procedura rekrutacji

  1. Wychowankowie przyjmowani są zgodnie z założeniami statutowymi ośrodka.
  2. Do ośrodka przyjmuje się młodzież, uczniów klas szkół podstawowych, którzy nie ukończyli 18 roku życia, w normie intelektualnej i zdrowotnej (psychicznej i fizycznej), mających uregulowaną sytuację w zakresie opieki prawnej, nie skazanych wyrokiem sądu za czyny karalne oraz taką młodzież, przeciwko której nie toczy się żadne postępowanie sądowe.
  3. Ośrodek nie zapewnia innej niż doraźna - w oparciu o lokalną służbę zdrowia - pomocy medycznej ani farmakologicznej, w związku z tym nie przyjmuje osób wymagających systematycznej opieki lekarskiej, w tym psychiatrycznej lub systematycznej pomocy farmakologicznej.
Projekt i wykonanie: MAXIMUS Centrum komputerowe