Logo MOS Krajenka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

Profilaktyka Oczami Młodzieży - III edycja

Program profilaktyczny, realizowany w roku szkolnym 2015/2016 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Krajence, pt: ,,Profilaktyka oczami młodzieży – III edycja" (dofinansowany w kwocie 14.442,00 zł ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych w szczególności przez dzieci i młodzież) jest kontynuacją programu profilaktycznego, który był realizowany w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.

Realizacja programu skupia się na przeprowadzeniu dwóch działań:

1) bloku zajęć warsztatowych o charakterze profilaktycznym w zakresie problemów związanych z używaniem narkotyków oraz rozwiązywaniem problemów alkoholowych

oraz

2) ograniczeniu szkód wynikających ze szkodliwego picia i uzależnienia od alkoholu, jak również zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież.

W ramach projektu realizowane są dwa zadania pod nazwą:

1. „Aktywny wypoczynek" - w ramach którego wychowankowie uczestniczą w wyjazdach rekreacyjnych na basen

oraz

2. „Kultura zdobi i ułatwia życie" - w ramach którego organizowane są zajęcia wyjazdowe do Torunia i Poznania.

Programem objętych jest 40 wychowanków, którzy podzieleni są na 4 grupy dziesięcioosobowe.

 

WYCIECZKA DO TORUNIA
WYCIECZKA DO POZNANIA
NA SPORTOWO
WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

Projekt i wykonanie: MAXIMUS Centrum komputerowe