Logo MOS Krajenka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

Informacja

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence wchodzi  SZKOŁA PODSTAWOWA klasy VI VII i VIII
Obowiązek szkolny w formie zajęć dydaktyczno - wychowawczych realizują wychowankowie w wieku od 13. do ukończonego 18. roku życia.
Po ukończeniu 18. roku życia wychowanek ma możliwość kontynuowania nauki w szkole podstawowej na podstawie kontraktu zawartego pomiędzy wychowankiem a dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence nie dłużej jednak niż do 21 roku życia. Klasa szkolna na każdym etapie nauczania może liczyć do 16 uczniów.
W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy zajęcia dydaktyczne w ośmiu oddziałach:

  • dwie klasy ósme.
  • dwie klasy siódme
  • dwie klasy szóste
Projekt i wykonanie: MAXIMUS Centrum komputerowe