Logo MOS Krajenka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

Informacja

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Krajence pracuje kadra nauczycieli umożliwiająca prowadzenie zajęć zgodnych z ramowym planem nauczania.

Opiekę wychowawczą sprawują wychowawcy, zatrudniony jest również psycholog i pedagog.

Zarówno nauczyciele, jak i wychowawcy podnoszą swoje kwalifikacje podejmując studia podyplomowe oraz uczestnicząc w różnego rodzaju kursach kwalifikacyjnych i warsztatach szkoleniowych. Zdobytą wiedzę i umiejętności starają się jak najlepiej wykorzystać w pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dyrektor - mgr Joanna Chodzińska

Kierownik internatu - mgr Aneta Milewczyk

Projekt i wykonanie: MAXIMUS Centrum komputerowe