Logo MOS Krajenka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

Oferta placówki

W czasie pobytu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Krajence chłopcy między innymi uzupełniają braki edukacyjne i otrzymują szansę zmiany nastawienia do rzeczywistości i zmiany hierarchii wartości. Aby do tego doprowadzić oprócz systematycznej pracy dydaktyczno – wychowawczej proponujemy młodzieży również różnorodne zajęcia pozalekcyjne, w których nasi wychowankowie odnosili i nadal odnoszą sukcesy.

Wychowankowie uczestniczą między innymi w zajęciach pozalekcyjnych:

  1. zajęcia relaksacyjne,
  2. kółko teatralne,
  3. kółko muzyczne,
  4. wolontariat,
  5. zajęcia kulinarne
  6. zajęcia sportowe oraz
  7. zajęcia stolarskie.

W miarę możliwości organizowane są również wyjazdy na basen, a także wycieczki krajoznawcze.

 

Uczniowie z dysleksją rozwojową wymagają w procesie edukacji specjalistycznej pomocy.

Rozwiązaniem wyżej wymienionego problemu było wdrożenie w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Krajence Programu Edukacyjno - Terapeutycznego ORTOGRAFFITI.

Program przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum o specjalnych potrzebach edukacyjnych - ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysleksją, dysgrafią i dysortografią. Dzięki niemu możliwe jest objęcie opieką każdego ucznia dyslektycznego.

Z programu ORTOGRAFFITI mogą korzystać również uczniowie niemający trudności w nauce. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń sprzyja rozwojowi myślenia twórczego, usprawnia proces uczenia się, a także stymuluje ogólny rozwój ucznia.

Program realizowany jest przez wydawnictwo OPERON, wspólnie z POLSKIM TOWARZYSTWEM DYSLEKSJI.

Projekt i wykonanie: MAXIMUS Centrum komputerowe