Logo MOS Krajenka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

Informacja

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence wchodzi GIMNAZJUM SPECJALNE dla uczniów kl.  III oraz SZKOŁA PODSTAWOWA klasy V, VII i VIII
Obowiązek szkolny w formie zajęć dydaktyczno - wychowawczych realizują wychowankowie w wieku od 13. do ukończonego 18. roku życia.
Po ukończeniu 18. roku życia wychowanek ma możliwość kontynuowania nauki w gimnazjum na podstawie kontraktu zawartego pomiędzy wychowankiem a dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence nie dłużej jednak niż do 21 roku życia. Klasa szkolna na każdym etapie nauczania może liczyć do 16 uczniów.
W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy zajęcia dydaktyczne w ośmiu oddziałach:

  • dwie klasy trzecie.
  • dwie klasy ósme
  • dwie klasy siódme
  • dwie klasy piąte
Projekt i wykonanie: MAXIMUS Centrum komputerowe