Logo MOS Krajenka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence
Rekrutacja

REKRUTACJA

Wychowankowie przyjmowani są zgodnie z założeniami statutowymi ośrodka....

czytaj więcej »
Gimnazjum

GIMNAZJUM

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence wchodzi GIMNAZJUM SPECJALNE dla uczniów kl. I – III....

czytaj więcej »
Internat

INTERNAT

Podstawową formą organizacyjną w INTERNACIE MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII jest grupa wychowawcza, która liczy 12 wychowanków...

czytaj więcej »
Budynek MOS

„Człowiek jest w stanie osiągnąć wszystko co jest w stanie sobie wyobrazić i uwierzyć w to naprawdę, nie zapominając oczywiście o działaniu...”

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence przyjmuje:

 • osoby z rodzin dysfunkcyjnych, zaniedbaną, tzw. „trudną młodzież”,
 • młodzież nadwrażliwą, nadpobudliwą, a także wycofaną i zahamowaną,
 • młodzież obciążoną różnymi przejawami fobii szkolnej, funkcjonującą wadliwie w zadaniach i relacjach społecznych, wyposażoną w sądy urazowe wynikające z urazowych kontaktów ze środowiskiem.
 • Misją Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence jest:

 • wspieranie systemu wychowawczego szkół masowych poprzez pomoc młodzieży gimnazjalnej o szczególnych potrzebach społecznych w osiągnięciu sukcesu szkolnego na poziomie klas gimnazjalnych,
 • aktywizacja społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem i marginalizacją zgodnie ze standardami rozwiązywania tych problemów przyjętymi w krajach Unii Europejskiej.
 • Cel pobytu w ośrodku:

 • podczas pobytu w Ośrodku wychowankowie uczestniczą w socjoterapii i uzupełniają zaległości w nauce. Korzystają z kadry Ośrodka i wsparcia grupy przy dużej samodzielności i partnerskim podejmowaniu i realizacji kolejnych zadań,
 • efektem pobytu jest przygotowanie wychowanka do dalszej nauki w szkole masowej z minimalizacją problemów, które spowodowały skierowanie go do Ośrodka.
 • OSTATNIE WYDARZENIA

  post img
  czytaj więcej...
  post img
  czytaj więcej...
  post img
  czytaj więcej...
  Projekt i wykonanie: MAXIMUS Centrum komputerowe